vineri, 25 aprilie 2014

Subiectele etapei nationale a olimpiadei - Timisoara 2014Dragi colegi,

subiectele etapei nationale a olimpiadei - nivel liceal - se gasesc aici

Colocviile Didactice Naţionale ֱCoordonate ale literaturii române

Stimată doamnă/ Stimat domn,

Vă invităm la  Colocviile  Didactice Naţionale ֱCoordonate ale literaturii române˝, cu tema:
  Generaţia şaizeci la semicentenarul ei literar,
care se vor desfăşura la Baia Mare, în perioada 15-18 mai, 2014, începând cu ora 9, în sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţene „PETRE DULFU˝, Baia Mare.
DESCRIEREA COLOCVIILOR
Colocviile sunt structurate pe două secţiuni:
SECŢIUNEA I
      TEMA: Modernitate si postmodernitate în formula şi limbajul liric al poeţilor generaţiei ׳60
autorii propuşi: Ioan Alexandru, Ion Pop, Ana Blandiana, Ileana Mălăncioiu

SECŢIUNEA II
      TEMA: Critica unei generaţii. Meandrele receptării exegetice a poeţilor generaţiei ׳60

PRECIZĂRI
● lucrările trimise vor fi redactate în Microsoft Word, format A4, margini egale de 20 mm, caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de literă 12, tehnoredactate la 1,5 rânduri şi atent corectate. Lucrările vor avea maximum 4 pagini.
Nerespectarea acestei condiţii atrage eliminarea lucrărilor din concurs.
● lucrările vor fi expediate până la data de 1 mai 2014, însoțite de rezumate, pe adresa: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MARAMUREŞ, str. Petofi Sandor nr.34, cu menţiunea: ֱPentru Colocviile Didactice Naţionale - COORDONATE ALE LITERATURII ROMÂNE, cu specificarea secţiunii alese˝ sau pe adresa colocviididacticenationale@yahoo.com
  • Fiecare participant se poate înscrie cu o singură lucrare.
  • Lucrarea poate avea cel mult doi autori.
  • Lucrările care prezintă exemple practice vor fi ilustrate ( power-point, film, postere ş.a.).
  • Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad ridicat de interes pentru grupul ţintă, să aibă originalitate şi să respecte rigorile academice.
  • Autorii îşi asumă responsabilitatea privind originalitatea lucrării şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.
  • Lucrările care nu respectă toate cerinţele de mai sus vor fi eliminate din simpozion.

Detalii administrative:
  • Prezenţa autorilor din Maramureș este obligatorie.
  • Pentru participare, nu se percepe taxă.
Pentru a intra în posesia diplomelor, autorii care nu participă direct vor expedia, după ce au primit confirmarea de acceptare a lucrării, un plic A4 timbrat, autoadresat, pe adresa: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MARAMUREŞ, str. Petofi Sandor nr.34, cu menţiunea: ֱPentru Colocviile Didactice Naţionale COORDONATE ALE LITERATURII ROMÂNE, secţiunea aleasă˝.
·         Publicarea în volum a lucrărilor se face pe cheltuiala participanţilor, care vor preciza în fişa de înscriere dacă sunt de acord cu acest lucru. După stabilirea sumei aferente, fiecărui participant care a optat pentru publicare i se va cere încă o dată acordul.
·         Comisia îşi rezervă dreptul de a accepta participarea la colocvii în urma selecţiei valorice a lucrării.
COORDONATE ALE LITERATURII ROMANE -
GENERATIA SAIZECI LA SEMICENTENARUL EI LITERAR
COLOCVII DIDACTICE NATIONALE
Ediția I

FIŞĂ DE PARTICIPARE

Numele şi prenumele……………………………………………….
Funcţia / titlul ştiinţific …………………………………………….
Şcoala/Instituţia ……………………………………………………
Secţiunea …………………………………………………………..
Titlul lucrării ……………………………………………………….
………………………………………………………………………
Participare directă/indirectă …………………………………………
Doresc/nu doresc publicarea lucrării în volum …………………….
Date de contact
  • telefon …………………………………………….
  • adresă e-mail ……………………………………..
Rezumat................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data,                                                                                      Semnătura,

duminică, 13 aprilie 2014

Rezultatele etapelor naționale ale olimpiadelor

Felicitări Cluj!
Felicitări tuturor elevilor și profesorilor acestora pentru rezultatele excepționale, fără precedent!


Limba și literatura română - locul I național în clasamentul premiilor !!!!!

premii I - 3 (trei)
premii II - 3 (trei)
mențiuni - 1 (una)
premii speciale - 4 (patru)

Calificați pentru Olimpiada internațională : 4 (patru elevi)
 
Gimnaziu
 
- Lazar Antonia - clasa a V-a minoritati, Col. N. G. Coșbuc - Premiul I (prof. Gianina Zegreanu)
- Dorobăț Flavia - clasa a VI-a, Șc. Gimn. Avram Iancu Turda - Premiul al II-lea (prof. laura Deteșan)
- Bumb Andra - clasa a VII-a, Șc. Gimn. Nr. 1 Gherla - Premiu special (prof. Ecaterina Tetean)
- Roșca Teodora - clasa a VII-a minorități - Premiu special- Col. N. G. Coșbuc (prof. Gianina Zegreanu)
- Oniga Mara - clasa a VIII-a, Șc. Gimn. Iuliu Hațieganu - Premiu special (prof. Liliana Coroiu)
- Dădălău Mihaela - clasa a VIII-a minorități, Col. N. G. Coșbuc - Premiu special (prof. Maria Anghelache)

Liceu
- Chiorean Maria - clasa a IX-a, Col. N. Emil Racoviță - Premiul I (prof. Monica Columban)
- Andreescu Radu - clasa a X-a, L. T. Onisifor Ghibu . Premiul I și premiul special al Universității de Vest din Timișoara (prof. Ingrid Galasiu)
- Chirteș Mara - clasa a XI-a, Col. N. Emil Racoviță - Premiul al II-lea (prof. Monica Columban)
- Pârvan Andreea - clasa a XII-a, Col. N. Emil Racoviță - Premiul al II-lea (prof. Monica Columban)
- Tarța Adela - clasa a XII-a, L.T. N. Bălcescu - Mențiune (prof. Nicolae Berindeiu)

 
Limbi clasice - locul al II-lea național

premii I - 1 (unul)
premii III - 1 (unul)
mențiuni - 2 (două)
premii speciale - 5 (cinci)

Latină
- Maior Alexandra - clasa a X-a, Col. N. Emil Racoviță - Premiul I (prof. Alexandru Dudău)
- Coman Alexandra -  - clasa a X-a, Col. N. Emil Racoviță - Premiul III (prof. Alexandru Dudău)
- Muntean Teodora - clasa a IX-a,  Col. N. Emil Racoviță - Mențiune (prof. Alexandru Dudău)
- Făgădar Claudiu - clasa a IX-a, L. T. Gh. Șincai - Mențiune (prof. Alexandru Dudău)
- Părduș Gabriela - - clasa a IX-a, L. T. Gh. Șincai - Premiu Special (prof. Alexandru Dudău)
- Jeler Alexandra - clasa a X-a, L. T. Gh. Șincai - Premiu Special (prof. Alexandru Dudău)
- Nistor Ioana - clasa a VIII-a, Col. N. Emil Racoviță - Premiu Special (prof. Alexandru Dudău)
- Țârău Alexandru - clasa a VIII-a, L. de Muzică S. Toduță - Premiu Special (prof. Luminița Dobriban)

Greacă
- Meleg Sergiu Vlăduț - clasa a IX-a, Seminarul Teologic Ortodox - Premiu Special (prof. Liliana Bota)

duminică, 6 aprilie 2014

Chestionar

Stimate colege si stimati colegi,
o rugaminte care vine din partea unei alte colege:


Ma numesc  Lorena Peculea si sunt doctoranda in domeniul Stiinte ale Educatiei din cadrul Scolii Doctorale ,,Educatie, Reflectie, Dezvoltare”, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca.
In vederea finalizarii tezei de doctorat, va rog, in masura in care va permite timpul, sa completati urmatorul chestionar, ce se adreseaza cadrelor didactice de Limba si literatura romana din judetul Cluj. Scopul studiului este de a dezvolta competenta de a invata sa inveti la elevii cu dificultati scolare. Chestionarul dureaza 15 minute si cuprinde 13 intrebari. Chestionarul integral completat este asteptat pana in data de 11 aprilie 2014 (inclusiv).
Vă rugăm să citiţi cu atenţie fiecare întrebare şi să răspundeţi în conformitate cu opiniile şi situaţiile dumneavoastră specifice (prin bifarea răspunsului corespunzător sau prin completarea spaţiilor libere). Precizez că nu există răspunsuri corecte sau incorecte, ci numai răspunsuri care pot reflecta cât mai adecvat opiniile dumneavoastră în raport cu aspectele vizate de chestionar. Va asigur de toata confidentialitatea raspunsurilor.
Va multumesc pentru colaborare!
Chestionarul poate fi completat online la adresa:
 
Cu respect,

profesor consilier Lorena Peculea

sâmbătă, 5 aprilie 2014

Curs demonstrativ

Dragi colege și coegi,
Facultatea de Litere din cadrul Universităţii Babes-Bolyai anunţă un curs demonstrativ de literatură română dedicat elevilor de liceu. 
Cursul va fi ţinut de dna prof.univ.dr. Ioana Both şi va avea loc la Facultatea de Litere, sala Shakespeare, luni, 7 aprilie 2014, ora 18.

Sunteți bineveniti, alaturi de elevii dumneavoastră!