marți, 14 aprilie 2015

Ședință Consiliul consultativ

Stimați colegi din cadrul Consiliului consultativ al disciplinei,

Vă rog să participați la ședința de lucru din data de 20 aprilie, ora 12, când vom lua în discuție dosarele pentru gradațiile de merit.
La ședință nu vor participa colegii care au dosare înscrise în competiție.

Vă aștept, așadar, la sediul Inspectoratului Școlar, în sala de ședințe.

Horia Corcheș

Formare Qvorum

Dragi colegi,
Institutul Qvorum invită profesorii din Cluj la Qvorum Teachers' Academy!
Detalii găsiți 

aici!


Perfecționarea cadrelor didactice care predau limba română în învățământul preuniversitar în evaluarea competențelor de comunicare ale elevilor

Dragi colegi,
Vă informez că s-a lansat procesul de selectie pentru sesiunea a 2-a de formare a cadrelor didactice in cadrul proiectului EVRO - „Perfectionarea cadrelor didactice care predau limba română în învățământul preuniversitar în evaluarea competențelor de comunicare ale elevilor”, contract POSDRU/157/1.3/S/133900
Înscrierea se realizează în două etape:
·  Etapa 1 înscrierea on-line, care presupune următoarele:
o alegerea programului/programelor de perfecționare în ordinea preferințelor dvs.; programul/programele ales/alese trebuie să coreleze cu ciclul de învățământ la care predați dvs.;
o alegerea locației/locațiilor unde doriți să se desfășoare activitățile de livrare;
o încărcarea Adeverinței, scanată, eliberată de unitatea de învățământ și care respectă conținutul descris în Regulamentul de înscriere, capitolul III.
·  etapa 2 - depunerea dosarului de înscriere (conținutul dosarului este descris în Regulamentul de înscriere, Capitolul III);
Vor avea prioritate la distribuția în grupe persoanele aflate la debutul în carieră și persoanelele care nu au participat în sesiunea 1 de formare. Pentru mai multe detalii, consultati Regulamentul de înscriere, sesiuna a 2-a, privind conditiile de distribuție în grupe: aici