marți, 15 decembrie 2015

sedinta profesori metodisti

Către
                        Profesorii metodiști de limba și literatura română/limbi clasice/documentariști

Stimați colegi,
În data de 16.12.2015, la ora 14, are loc o ședință obligatorie în cadrul Colegiului Național George Barițiu.
Vă rog să încercați să nu lipsiți, deoarece e nevoie și de semnăturile dv., ca urmare a faptului că veți primi și o adeverință de formare.
Vă mulțumesc,

Inspector școlar,

Horia Corcheș

joi, 3 decembrie 2015

Etapa judeteana - Olimpiada de lingvistica

Stimați colegi,
În data de 12 decembrie 2015, începând cu ora 10, se va desfășura etapa județeană a olimpiadei de lingvistică, cu cele trei secțiuni, conform Regulamentului specific:

- secțiunea de antrenament pentru elevii claselor a V-a și a VI-a, +/- Poezie
- secțiunea de exercițiu pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a
- secțiunea de performanță - pentru elevii din clasele a IX-a - a XII-a.

Etapa judeţeană se va desfăşura la Colegiul Naţional Emil Racoviţă.  Listele cu elevii participanți vor fi trimise în format electronic pe adresa de mail cdindelegan@yahoo.com până în data de 9 decembrie 2015, ora 14. Listele trimise ulterior NU SE VOR LUA ÎN CONSIDERARE. Lista va fi completată conform tabelului EXCEL specific pentru consursurile şcolare. 

Din fiecare unitate școlară pot participa câte 4-6 elevi (4 elevi pentru unitățile care au până la 3 clase pe nivel și 6 elevi pentru unitățile care au 4 sau mai multe clase pe nivel) pentru secțiunile de antrenament și de exercițiu, respectiv 6-8 elevi  (6 elevi pentru unitățile care au până la 3 clase pe nivel și 8 elevi pentru unitățile care au 4 sau mai multe clase pe nivel) pentru secțiunea de performanță.

Fiecare unitate școlară care are elevi înscriși va desemna 1-2 profesori evaluatori (1 evaluator pentru un număr de 10-20 de elevi, 2 evaluatori pentru mai mult de 20 de elevi înscriși). Numele acestora va fi comunicat odată cu lista elevilor înscriși. Profesorii evaluatori vor fi prezenți la Colegiul Național Emil Racoviţă la ora 13.                                                                                                                      Inspector școlar,

 Horia Corcheș