marți, 24 noiembrie 2015

Etapa județeană OLAV


Către
               Toate unitățile de învățământ
              În atenția domnei/domnului director

În atenția profesorilor de limba și literatura română

          Stimați colegi,
În data de 5 decembrie 2015, începând cu ora 10, se va desfășura etapa județeană a Olimpiadei Lectura ca abilitate de viață, cu cele patru secțiuni, conform Regulamentului specific:

- secțiunea claselor V-VI
- secțiunea claselor VII-VIIII
- secțiunea claselor IX-X
- secțiunea claselor XI-XII

Etapa judeţeană se va desfăşura la Liceul Teoretic Lucian Blaga.  Listele cu elevii participanți vor fi trimise în format electronic pe adresa de mail blaga_high_school@yahoo.com până în data de 27 noiembrie 2015, ora 14. Listele trimise ulterior NU SE VOR LUA ÎN CONSIDERARE. Lista va fi completată conform tabelului EXCEL specific pentru consursurile şcolare. ATENȚIE: SE VA COMPLETA ȘI RUBRICA CNP!

Din fiecare unitate școlară pot participa câte 5-8 elevi pentru fiecare secțiune (6 elevi pentru unitățile care au până la 3 clase pe nivel și 8 elevi pentru unitățile care au 4 sau mai multe clase pe nivel). Pentru desemnarea acestora, unitățile școlare vor organiza, dacă consideră necesar, preselecție internă.

Fiecare unitate școlară care are elevi înscriși va desemna 1-2 profesori evaluatori (1 evaluator pentru un număr de până la 15 elevi, 2 evaluatori pentru mai mult de 15 de elevi înscriși). Numele acestora va fi comunicat odată cu lista elevilor înscriși. Profesorii evaluatori vor fi prezenți la Liceul Teoretic Lucian Blaga în data de 5 decembrie la ora 13.

Inspector școlar,
Horia Corcheș


miercuri, 4 noiembrie 2015

Cerc metodic licee teoreticeCătre
Profesorii de limba și literatura română din colegiile/liceele teoretice din Cluj-Napoca

Joi, 12.11.2015, la ora 14,00 va avea loc la Liceul Teoretic ”Nicolae Bălcescu”, şedinţa Cercului Metodic al profesorilor de Limba şi Literatura Română din liceele teoretice de pe raza municipiul Cluj-Napoca.
Tema care se va dezbate în cadrul acestei întâlniri urmăreşte îmbunătăţirea şi diversificarea metodelor de evaluare din cadrul disciplinei noastre, prin prezentarea unor exemple de bună practică.

Aşadar, îi invităm să participe la această şedinţă de cerc intitulată : Forme alternative de evaluare: Proiectul şcolar - abordare comparativă, pe toţi colegii profesori interesaţi de această problemă.

marți, 3 noiembrie 2015

Predarea limbii române cipiilor refugiaților

Stimați colegi,Ca urmare a adresei MECS 719/28.10.2015, prin care sunt punctate sarcinile specifice derivate din preluarea de către ţara noastră a celor 2.362 de persoane refugiate, din care 1.705 prin mecanismul de urgenţă şi 675 prin programul UE de relocare, suntem solicitați să identificăm toţi profesorii de limba română din judeţul Cluj, care pot preda limba română ca limbă străină (în special pe cei care cunosc şi una din limbile: engleză, arabă, persană).

În consecință, vă rugăm ca, până la data de 6 noiembrie, ora 12.00, să completați în format electronic online datele din următorul link:
Horia Corcheș