marți, 15 decembrie 2015

sedinta profesori metodisti

Către
                        Profesorii metodiști de limba și literatura română/limbi clasice/documentariști

Stimați colegi,
În data de 16.12.2015, la ora 14, are loc o ședință obligatorie în cadrul Colegiului Național George Barițiu.
Vă rog să încercați să nu lipsiți, deoarece e nevoie și de semnăturile dv., ca urmare a faptului că veți primi și o adeverință de formare.
Vă mulțumesc,

Inspector școlar,

Horia Corcheș

joi, 3 decembrie 2015

Etapa judeteana - Olimpiada de lingvistica

Stimați colegi,
În data de 12 decembrie 2015, începând cu ora 10, se va desfășura etapa județeană a olimpiadei de lingvistică, cu cele trei secțiuni, conform Regulamentului specific:

- secțiunea de antrenament pentru elevii claselor a V-a și a VI-a, +/- Poezie
- secțiunea de exercițiu pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a
- secțiunea de performanță - pentru elevii din clasele a IX-a - a XII-a.

Etapa judeţeană se va desfăşura la Colegiul Naţional Emil Racoviţă.  Listele cu elevii participanți vor fi trimise în format electronic pe adresa de mail cdindelegan@yahoo.com până în data de 9 decembrie 2015, ora 14. Listele trimise ulterior NU SE VOR LUA ÎN CONSIDERARE. Lista va fi completată conform tabelului EXCEL specific pentru consursurile şcolare. 

Din fiecare unitate școlară pot participa câte 4-6 elevi (4 elevi pentru unitățile care au până la 3 clase pe nivel și 6 elevi pentru unitățile care au 4 sau mai multe clase pe nivel) pentru secțiunile de antrenament și de exercițiu, respectiv 6-8 elevi  (6 elevi pentru unitățile care au până la 3 clase pe nivel și 8 elevi pentru unitățile care au 4 sau mai multe clase pe nivel) pentru secțiunea de performanță.

Fiecare unitate școlară care are elevi înscriși va desemna 1-2 profesori evaluatori (1 evaluator pentru un număr de 10-20 de elevi, 2 evaluatori pentru mai mult de 20 de elevi înscriși). Numele acestora va fi comunicat odată cu lista elevilor înscriși. Profesorii evaluatori vor fi prezenți la Colegiul Național Emil Racoviţă la ora 13.



                                                                                                                      Inspector școlar,

 Horia Corcheș

marți, 24 noiembrie 2015

Etapa județeană OLAV


Către
               Toate unitățile de învățământ
              În atenția domnei/domnului director

În atenția profesorilor de limba și literatura română

          Stimați colegi,
În data de 5 decembrie 2015, începând cu ora 10, se va desfășura etapa județeană a Olimpiadei Lectura ca abilitate de viață, cu cele patru secțiuni, conform Regulamentului specific:

- secțiunea claselor V-VI
- secțiunea claselor VII-VIIII
- secțiunea claselor IX-X
- secțiunea claselor XI-XII

Etapa judeţeană se va desfăşura la Liceul Teoretic Lucian Blaga.  Listele cu elevii participanți vor fi trimise în format electronic pe adresa de mail blaga_high_school@yahoo.com până în data de 27 noiembrie 2015, ora 14. Listele trimise ulterior NU SE VOR LUA ÎN CONSIDERARE. Lista va fi completată conform tabelului EXCEL specific pentru consursurile şcolare. ATENȚIE: SE VA COMPLETA ȘI RUBRICA CNP!

Din fiecare unitate școlară pot participa câte 5-8 elevi pentru fiecare secțiune (6 elevi pentru unitățile care au până la 3 clase pe nivel și 8 elevi pentru unitățile care au 4 sau mai multe clase pe nivel). Pentru desemnarea acestora, unitățile școlare vor organiza, dacă consideră necesar, preselecție internă.

Fiecare unitate școlară care are elevi înscriși va desemna 1-2 profesori evaluatori (1 evaluator pentru un număr de până la 15 elevi, 2 evaluatori pentru mai mult de 15 de elevi înscriși). Numele acestora va fi comunicat odată cu lista elevilor înscriși. Profesorii evaluatori vor fi prezenți la Liceul Teoretic Lucian Blaga în data de 5 decembrie la ora 13.

Inspector școlar,
Horia Corcheș


miercuri, 4 noiembrie 2015

Cerc metodic licee teoretice



Către
Profesorii de limba și literatura română din colegiile/liceele teoretice din Cluj-Napoca

Joi, 12.11.2015, la ora 14,00 va avea loc la Liceul Teoretic ”Nicolae Bălcescu”, şedinţa Cercului Metodic al profesorilor de Limba şi Literatura Română din liceele teoretice de pe raza municipiul Cluj-Napoca.
Tema care se va dezbate în cadrul acestei întâlniri urmăreşte îmbunătăţirea şi diversificarea metodelor de evaluare din cadrul disciplinei noastre, prin prezentarea unor exemple de bună practică.

Aşadar, îi invităm să participe la această şedinţă de cerc intitulată : Forme alternative de evaluare: Proiectul şcolar - abordare comparativă, pe toţi colegii profesori interesaţi de această problemă.

marți, 3 noiembrie 2015

Predarea limbii române cipiilor refugiaților

Stimați colegi,



Ca urmare a adresei MECS 719/28.10.2015, prin care sunt punctate sarcinile specifice derivate din preluarea de către ţara noastră a celor 2.362 de persoane refugiate, din care 1.705 prin mecanismul de urgenţă şi 675 prin programul UE de relocare, suntem solicitați să identificăm toţi profesorii de limba română din judeţul Cluj, care pot preda limba română ca limbă străină (în special pe cei care cunosc şi una din limbile: engleză, arabă, persană).

În consecință, vă rugăm ca, până la data de 6 noiembrie, ora 12.00, să completați în format electronic online datele din următorul link:




Horia Corcheș

miercuri, 28 octombrie 2015

Anunt selectie grupe de excelenta



În atenţia profesorilor de limba şi literatura română


Stimaţi colegi, selecţia grupelor pentru clasele de excelenţă (an școlar 2015-2016) va avea loc după următorul orar:

Nr. crt.
Clasa
Localitatea
Unitatea şcolară
Data
Profesor
1.     
a V-a
Cluj-Napoca
Școala Gimnazială  Ioan Bob
Luni, 2 nov., ora 14
Lenuța Sfârlea
2.     
a VI-a
Cluj-Napoca
Liceul Teoretic Onisifor Ghibu
Luni, 2 nov., ora 15
Mihaela Popa/Mihaela Coța
3.     
a VII-a
Cluj-Napoca
Liceul Teoretic Avram Iancu
Joi, 5 nov., ora 15
Mariana Crișan
4.     
a VIII-a
Cluj-Napoca
Liceul Teologic Inochentie Micu
Joi, 5 nov., ora 14
Simona Gruian
5.     
a IX-a
Cluj-Napoca
Liceul Teoretic Mihai Eminescu (loc de desfășurare: în incinta Col. Th. Anghel Saligny, corp C, în curte)
Miercuri, 4 nov., ora 15
Amalia Barbă
6.     
a X-a
Cluj-Napoca
Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu
Marți, 3 nov., ora 14
Mirela Tomoiagă
7.     
a XI-a şi a XII-a
Cluj-Napoca
Colegiul Național G. Coșbuc, corp C, sala 39 R1
Miercuri, 4 nov., ora 14,30
Titiana Zlătior/Luminița Medeșan
8.     
a V-a şi a VI-a
Câmpia Turzii
Liceul Teoretic Pavel Dan, Câmpia Turzii
Miercuri, 4 nov., ora 14
Raluca Petran
9.     
a VII-a şi a VIII-a
Câmpia Turzii
Școala Gimnazială Avram Iancu, Câmpia Turzii
Joi, 5 nov., ora 14
Loredana Corchiș
10.  
a V-a şi a VI-a
Turda
Școala Gimnazială Ioan Opriș, Turda
Miercuri, 4 nov., ora 14
Alina Preduț
11.  
a VII-a şi a VIII-a
Turda
Școala Gimnazială Teodor Murășanu, Turda
Miercuri, 4 nov., ora 14,30
Octavian Gruian
12.  
a IX-a şi a X-a
Turda
Colegiul Național Mihai Viteazul, Turda
Luni, 2 nov., ora 14
Simona Claudia Pop
13.  
a V-a
Gherla
Liceul Teoretic Petru Maior, Gherla
Marți, 3 nov., ora 13
Andreea Lup
14.  
a VI-a
Gherla
Liceul Teoretic Petru Maior, Gherla
Marți, 3 nov., ora 13
Cosmina Monoses
15.  
a VII-a şi a VIII-a
Gherla
Școala Gimnazială Nr. 1, Gherla
Vineri, 6 nov., ora 14,30
Ecaterina Tetean
16.  
a V-a
Dej
Școala Gimnazială Avram Iancu, Dej
Vineri, 6 nov., ora 14,30
Iulia Georgiu
17.  
a VI-a
Dej
Școala Gimnazială Avram Iancu, Dej
Vineri, 6 nov., ora 14,30
Nicoleta Varga
18.  
a VII-a
Dej
Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Dej
Marți, 3 nov., ora 14
Bumbu Simona
19.  
a VIII-a
Dej
Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Dej
Marți, 3 nov., ora 14
Ioana Sâncrăian
20.  
a IX-a
Dej
Liceul Teoretic Al. Papiu Ilarian, Dej
Miercuri, 4 nov., ora 14
Mirabela Abrudan
21.  
a X-a
Dej
Colegiul Național Andrei Mureșanu, Dej
Luni, 2 nov., ora 14
Elena Obreja
22.  
clasele a XI-a şi a XII-a
Dej
Liceul Teoretic Al. Papiu Ilarian, Dej
Marți, 3 nov., ora 14,30
Daniela Miclea
23.  
Limba și literatura română – lingvistică
(clasele VII-XII)
Cluj-Napoca
Colegiul Național Emil Racoviță
Marți, 3 nov., ora 15
Teodora Câmpean/Marius Boldor
24.  
Latină
Cluj-Napoca
Liceul Teoretic Gheorghe Șincai Cluj-Napoca

Alexandru Dudău

ATENŢIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  1. La selecţie participă elevii înscrişi pe listele trimise de către Centrul de excelenţă. Grupele finale vor fi constituite din 10-15 elevi. La acești elevi se adaugă de drept elevii care în anul școlar 2012-2-13 au obținut premii la etapa județeană a olimpiadei de limba și literatura română
  2. Elevii de liceu din Gherla participă la selecţie în Dej, iar cei din Câmpia Turzii participă la selecţie în Turda.
  3. Listele finale cu rezultatele selectiei vor fi trimise de profesorii nominalizaţi în tabelul de mai sus pe adresa horiacorches@gmail.com până miercuri, 11 nov. ora 10, conform machetei de mai jos, în format excel:
  4. Profesorii vor preciza în mail și orarul grupelor de excelență selectate (ziua și ora).

NR. CRT.
NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI
DISCIPLINA
CLS.
UNITATEA ŞCOLARĂ
NOTA

Tabelul va cuprinde TOTI elevii care participă la selecţie, fiind marcați prin bold elevii selectați.
  1. Profesorii vor trimite odată cu listele și subiectul utilizat pentru selecție, împreună cu baremul de evaluare.

Inspectori şcolari,
Liliana Bărăscu

Horia Corcheş