marți, 14 aprilie 2015

Perfecționarea cadrelor didactice care predau limba română în învățământul preuniversitar în evaluarea competențelor de comunicare ale elevilor

Dragi colegi,
Vă informez că s-a lansat procesul de selectie pentru sesiunea a 2-a de formare a cadrelor didactice in cadrul proiectului EVRO - „Perfectionarea cadrelor didactice care predau limba română în învățământul preuniversitar în evaluarea competențelor de comunicare ale elevilor”, contract POSDRU/157/1.3/S/133900
Înscrierea se realizează în două etape:
·  Etapa 1 înscrierea on-line, care presupune următoarele:
o alegerea programului/programelor de perfecționare în ordinea preferințelor dvs.; programul/programele ales/alese trebuie să coreleze cu ciclul de învățământ la care predați dvs.;
o alegerea locației/locațiilor unde doriți să se desfășoare activitățile de livrare;
o încărcarea Adeverinței, scanată, eliberată de unitatea de învățământ și care respectă conținutul descris în Regulamentul de înscriere, capitolul III.
·  etapa 2 - depunerea dosarului de înscriere (conținutul dosarului este descris în Regulamentul de înscriere, Capitolul III);
Vor avea prioritate la distribuția în grupe persoanele aflate la debutul în carieră și persoanelele care nu au participat în sesiunea 1 de formare. Pentru mai multe detalii, consultati Regulamentul de înscriere, sesiuna a 2-a, privind conditiile de distribuție în grupe: aici

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu